2021 Chinese National Games Men’s Results

The 2021 Chinese National Games were held from September 19 through September 26 in Xi’an, China.

All-Around Final Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Xiao Ruoteng
Beijing
14.800 15.066 14.100 14.933 14.900 13.733 87.532
2 Zhang Boheng
Hunan
15.000 14.600 14.600 13.766 14.766 14.733 87.465
3 Sun Wei
Jiangsu
14.133 15.066 13.700 13.800 15.200 14.466 86.365
4 Shi Cong
Jiangsu
14.500 14.033 14.033 14.166 14.466 14.133 85.331
5 Yang Haonan
Zhejiang
14.166 14.100 14.033 14.533 14.466 13.400 84.798
6 Ta Yinga
Guangdong
14.300 13.800 13.900 14.366 14.300 13.400 84.066
7 Hu Xuwei
Guangxi
13.300 13.500 13.666 13.866 14.700 14.633 83.665
8 Lan Xingyu
Guangxi
13.633 13.500 14.966 14.500 13.800 13.066 83.465
9 Yang Jiaxing
Hunan
14.600 14.266 14.100 13.733 14.133 12.600 83.432
10 Wei Guozheng
Shandong
13.533 13.100 12.033 14.166 13.666 13.733 80.231
11 Xu Chengyu
Shandong
14.400 13.066 12.466 13.900 11.966 13.666 79.464
12 Huang Baiji
Jiangxi
12.900 12.533 12.733 13.566 13.766 12.933 78.431
13 Zhang Songhonghao
Henan
13.500 10.933 12.833 14.533 13.100 12.700 77.599
14 Li Hongyan
Sichuan
14.000 11.033 12.633 14.000 12.366 13.400 77.432
15 Zhang Zhilong
Jiangxi
13.366 12.033 11.933 12.600 13.700 13.733 77.365
16 Guo Qiulin
Sichuan
12.333 13.166 12.233 13.866 12.900 12.766 77.264
17 Long Zizheng
Guizhou
13.100 12.866 12.966 13.466 13.133 11.566 77.097
18 Jin Huanzhang
Guizhou
12.233 11.333 12.800 13.933 13.633 13.100 77.032
19 Ma Chaolong
Beijing
11.733 13.166 12.200 12.866 12.600 13.366 75.931
20 Tao Haopeng
Henan
12.666 12.833 11.366 13.966 11.900 12.666 75.397
Tian Hao
Zhejiang
—— —— 12.766 13.733 —— —— 26.499

Floor Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Su Weide Shandong 6.5 8.520   15.020
2 Deng Shudi Guizhou 6.3 8.560   14.860
3 Zhang Boheng Hunan 6.3 8.440 -0.1 14.640
4 Zhang Zhilong Jiangxi 5.9 8.520   14.420
5 Xiao Ruoteng Beijing 6.2 7.820   14.020
6 Zuo Bo Shaanxi 5.9 8.140 -0.3 13.740
7 Ge Shihao Shandong 6.3 7.320   13.620
8 Chen Feng Hubei 6.0 7.480   13.480

Pommels Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Weng Hao Jiangsu 6.6 8.800   15.400
2 Sun Wei Jiangsu 6.3 8.660   14.960
3 Zou Jingyuan Sichuan 5.8 8.780   14.580
4 Yan Renpeng Shandong 6.0 8.460   14.460
5 Lu Chongcan Guangxi 6.2 8.240   14.440
6 Fu Yu Tianjin 6.0 8.200   14.200
7 Xiao Ruoteng Beijing 6.1 7.580   13.680
8 Li Yule Shaanxi 6.2 7.300   13.500

Ring Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Liu Yang Liaoning 6.4 9.020   15.420
2 Lan Xingyu Guangxi 6.4 8.700   15.100
3 You Hao Jiangsu 6.5 8.420   14.920
4 Wu Guanhua Shaanxi 6.2 8.680   14.880
5 Zhang Boheng Hunan 6.1 8.640   14.740
6 Zou Jingyuan Sichuan 6.0 8.700   14.700
7 Deng Shudi Guizhou 5.8 8.060   13.860
8 Wu Jianfei Beijing 6.3 7.280   13.580

Vault Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total Average
1 Huang Mengqi Guangxi 5.6 9.400 -0.1 14.900 14.700
5.2 9.400 -0.1 14.500
2 Chen Yilu Zhejiang 5.8 9.220   15.020 14.630
5.2 9.040   14.240
3 Chen Zhilong Guizhou 5.6 9.120   14.720 14.290
4.8 9.060   13.860
4 Qu Ruiyang Hunan 5.6 8.720   14.320 14.280
5.2 9.040   14.240
5 Liu Yang Hunan 5.6 8.960 -0.1 14.460 14.140
4.8 9.020   13.820
6 Tao Haopeng Henan 5.2 9.220   14.420 14.070
4.8 9.020 -0.1 13.720
7 Lan Xingyu Guangxi 5.6 8.780   14.380 13.950
4.8 8.720   13.520
8 Yan Xiyao Shaanxi 5.6 8.980 -0.1 14.480 13.810
5.2 7.940   13.140

P-Bars Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Zou Jingyuan Sichuan 6.8 9.500   16.300
2 You Hao Jiangsu 6.8 8.820   15.620
3 Du Yixin Guangdong 6.5 8.580   15.080
4 Liu Rongbing Guizhou 6.6 8.380   14.980
5 Xiao Ruoteng Beijing 6.4 8.020   14.420
6 Hu Xuwei Guangxi 6.6 7.140   13.740
7 Liu Yang Hunan 6.3 7.140   13.440
8 Wu Xiaoming Guangdong 4.5 7.560   12.060

High Bar Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Hu Xuwei Guangxi 6.4 8.260   14.660
2 Lin Chaopan Fujian 6.4 8.180   14.580
3 Deng Shudi Guizhou 6.2 8.240   14.440
4 Ji Lianshen Guangdong 6.2 8.200   14.400
  Sun Wei Jiangsu 6.2 8.200   14.400
6 Xiao Ruoteng Beijing 6.0 8.280   14.280
7 Xiang Bagenqiu Beijing 6.0 7.840   13.840
8 Zhang Boheng Hunan 6.1 7.020   13.120

Team Final Results

Rank Team FX PH SR VT PB HB Total
1 JIANGSU 54.332 57.699 57.700 55.766 59.298 54.165 338.960
Ma Yue 12.933 —— 13.700 13.033 —— 13.566
Shi Cong 14.433 13.933 14.300 14.600 14.566 14.433
Sun Wei 14.233 14.400 14.400 14.200 14.833 13.433
Weng Hao —— 15.033 —— —— —— ——
Yin Dehang 12.733 14.333 —— 13.933 14.533 ——
You Hao —— —— 15.300 —— 15.366 12.733
2 HUNAN 53.966 55.566 57.066 58.799 57.699 55.465 338.561
Li Yi 11.600 13.866 —— —— 13.833 13.833
Liu Yang 13.933 —— 13.833 14.366 14.566 ——
Qu Ruiyang —— —— 14.400 14.900 —— ——
Tan Di —— 13.200 —— —— 14.600 13.933
Yang Jiaxing 14.500 14.000 14.000 14.500 —— 13.233
Zhang Boheng 13.933 14.500 14.833 15.033 14.700 14.466
3 GUANGDONG 54.433 53.899 56.232 57.099 57.999 53.732 333.394
Du Yixin —— 12.333 14.366 —— 14.900 ——
He Qiqin 13.800 —— 13.900 14.800 —— 12.933
Ji Lianshen 13.733 13.733 —— 13.833 14.100 14.433
Ta Yinga 13.400 13.933 14.166 14.400 14.133 13.433
Wu Xiaoming —— 13.900 13.800 —— 14.866 12.933
Yao Jiahang 13.500 —— —— 14.066 —— ——
4 GUIZHOU 55.832 53.699 53.165 54.999 56.499 53.132 327.326
Chen Zhilong 13.566 —— 12.933 13.466 —— ——
Deng Shudi 14.700 —— 14.333 14.700 —— 13.766
Jin Huanzhang 13.966 12.800 12.866 13.033 14.000 13.400
Liu Rongbing —— 14.133 —— —— 15.200 13.166
Long ZiZheng —— 13.633 13.033 13.800 13.333 ——
Wei Xiao 13.600 13.133 —— —— 13.966 12.800
5 GUANGXI 54.065 52.965 55.232 56.032 54.132 53.331 325.757
Hu Xuwei 12.766 13.833 13.833 13.733 14.433 14.433
Huang MIngqi 14.100 —— —— 14.866 —— 13.766
Lan Xingyu 13.333 13.766 14.833 14.400 13.100 12.766
Long Mingzhe —— 11.966 —— —— 13.433 ——
Luo Jianlin —— 13.400 13.066 —— 13.166 12.366
Wei Kunyi 13.866 —— 13.500 13.033 —— ——
6 BEIJING 52.198 53.899 51.766 56.499 54.432 54.599 323.393
Chen Cong 12.833 13.533 12.400 13.833 13.466 ——
Ma Chaolong 13.233 12.433 12.500 —— —— 13.233
Wu Jianfei —— —— 13.800 —— —— ——
Xiang Bagenqiu —— 12.933 13.066 14.100 13.600 13.900
Xiao Ruoteng 12.766 15.000 —— 14.633 14.500 14.166
Zhao Weikang 13.366 —— —— 13.933 12.866 13.300
7 SHANDONG 55.965 51.965 52.465 56.666 50.199 54.665 321.925
Ge Shihao —— 13.466 —— —— —— ——
Su Weide 14.533 13.433 —— 14.533 —— 13.266
Wang Haoran 13.866 13.100 13.266 13.900 12.433 ——
Wang Peng —— —— 13.533 14.500 13.800 13.733
Wei Guozheng 13.800 11.966 13.366 13.733 12.633 13.866
Xu Chengyu 13.766 —— 12.300 —— 11.333 13.800
8 ZHEJIANG 54.499 51.899 52.565 55.099 55.298 52.065 321.425
Cao Junsheng —— —— 13.100 13.400 13.933 ——
Chen Yilu 13.733 12.800 —— 14.600 —— ——
Tian Hao 12.800 13.233 13.066 —— —— 13.366
Yang Haonan 13.933 14.000 14.133 13.033 14.466 12.700
Yang Jinfang 14.033 11.866 12.266 —— 12.533 12.666
Zeng Jiajun —— —— —— 14.066 14.366 13.333

Individual Qualification Results

Rank Athlete FX PH SR VT PB HB AA
1 Zhang Boheng
Hunan
15.066 14.333 14.933 14.733 13.733 14.300 87.098
2 Xiao Ruoteng
Beijing
14.700 14.800 12.866 14.666 15.000 14.400 86.432
3 Sun Wei
Jiangsu
12.733 15.000 14.200 14.900 14.733 14.466 86.032
4 Shi Cong
Jiangsu
14.166 13.800 13.733 14.400 14.633 14.200 84.932
5 Lan Xingyu
Guangxi
13.000 14.333 14.833 14.466 14.300 13.233 84.165
6 Ta Yinga
Guangdong
13.566 13.900 14.033 14.500 14.333 13.700 84.032
7 Yang Jiaxing
Hunan
14.333 14.200 13.933 14.000 14.400 12.600 83.466
8 Hu Xuwei
Guangxi
12.366 13.733 13.733 13.800 14.966 14.633 83.231
9 Yang Haonan
Zhejiang
14.300 13.933 13.633 12.833 14.600 13.066 82.365
10 Zhang Zhilong
Jiangxi
14.433 13.000 12.400 14.100 13.800 13.466 81.199
11 Ma Yue
Jiangsu
12.466 13.066 13.633 14.100 14.133 13.600 80.998
12 Ji Lianshen
Guangdong
13.600 12.066 12.566 14.133 14.033 14.466 80.864
13 Wei Guozheng
Shandong
13.266 13.166 13.333 13.833 12.900 13.600 80.098
14 Xu Chengyu
Shandong
13.966 12.266 12.900 13.800 12.600 13.533 79.065
15 Li Hongyan
Sichuan
14.266 12.233 12.233 14.033 12.600 13.466 78.831
16 Tian Hao
Zhejiang
13.400 13.666 13.200 13.833 11.800 12.766 78.665
17 Ruan Jiayong
Jiangxi
13.266 12.400 13.100 13.133 13.300 12.533 77.732
18 Jin Huanzhang
Guizhou
13.866 11.833 11.900 13.900 12.666 13.433 77.598
19 Huang Baiji
Jiangxi
13.700 11.600 12.833 14.000 12.900 12.400 77.433
20 Ma Chaolong
Beijing
13.100 12.366 12.366 13.333 12.633 13.400 77.198
21 Long Zizheng
Guizhou
12.366 13.266 12.933 13.633 11.933 12.866 76.997
22 Zhang Songhonghao
Henan
12.666 11.566 12.833 13.100 13.266 12.733 76.164
23 Guo Qiulin
Sichuan
11.433 12.000 12.333 13.800 12.766 12.766 75.098
24 Tao Haopeng
Henan
12.966 14.300 11.533 14.000 7.966 12.700 73.465
25 Ge Shihao
Shandong
14.733 13.166 12.733 14.100 13.333 —— 68.065
26 Xiang Bagenqiu
Beijing
—— 13.033 13.000 14.000 13.566 14.433 68.032
27 Chen Cong
Beijing
12.500 13.533 12.566 13.700 13.900 —— 66.199
28 Yang Jinfang
Zhejiang
13.400 13.166 12.733 —— 13.800 12.933 66.032
  Zeng Jiajun
Zhejiang
12.300 —— 12.033 12.900 14.666 14.133 66.032
30 Fu Kaixin
Jiangxi
12.000 12.766 13.500 13.733 13.400 —— 65.399
31 Zhao Weikang
Beijing
12.600 12.500 —— 13.833 13.000 13.400 65.333
32 Cheng Zai
Sichuan
11.966 —— 12.866 13.866 13.766 12.666 65.130
33 Zheng Wendong
Sichuan
12.666 12.133 12.800 —— 13.533 12.466 63.598
34 Jin Siyu
Hubei
14.000 12.100 11.800 13.033 11.833 —— 62.766
35 Deng Shudi
Guizhou
14.900 —— 14.533 14.500 —— 14.433 58.366
36 Liu Yang
Hunan
13.800 —— 13.500 13.966 14.900 —— 56.166
37 Su Weide
Shandong
15.200 12.833 —— 14.566 —— 13.533 56.132
38 Wu Xiaoming
Guangdong
—— 14.200 13.566 —— 14.966 13.133 55.865
39 Wang Peng
Shandong
—— —— 12.833 14.300 14.033 14.033 55.199
40 Yao Jiahang
Guangdong
13.566 13.033 —— 14.366 —— 13.866 54.831
41 Bie Shaoqi
Hubei
14.133 —— 12.400 13.900 —— 14.200 54.633
42 Yin Dehang
Jiangsu
13.133 14.433 —— 12.766 13.800 —— 54.132
43 He Qiqin
Guangdong
13.900 —— 13.733 12.966 —— 13.500 54.099
44 Li Yi
Hunan
11.333 13.733 —— —— 14.700 13.600 53.366
45 Cao Junsheng
Zhejiang
—— —— 13.566 12.800 13.500 13.100 52.966
46 Wei Xiao
Guizhou
12.533 13.233 —— —— 14.266 12.866 52.898
47 Wang Haoran
Shandong
14.133 12.833 13.300 —— 12.266 —— 52.729
48 Luo Jianlin
Guangxi
—— 13.500 12.566 —— 13.333 12.733 52.132
49 Liu Ruhong
Hubei
13.933 —— —— 13.366 10.466 13.500 51.265
50 Zhang Junkun
Sichuan
12.166 11.766 —— 13.900 —— 12.300 50.132
51 Zou Jingyuan
Sichuan
—— 14.700 14.866 —— 16.100 —— 45.666
52 You Hao
Jiangsu
—— —— 15.100 —— 15.433 13.800 44.333
53 Du Yixin
Guangdong
—— 13.600 14.500 —— 15.000 —— 43.100
54 Liu Rongbing
Guizhou
—— 14.100 —— —— 14.966 13.866 42.932
55 Tan Di
Hunan
—— 13.900 —— —— 14.300 14.000 42.200
56 Huang Mingqi
Guangxi
12.833 —— —— 14.900 —— 14.066 41.799
57 Chen Zhilong
Guizhou
14.166 —— 12.866 14.700 —— —— 41.732
58 Wei Kunyi
Guangxi
14.200 —— 13.200 14.000 —— —— 41.400
59 Xie Chenyi
Shaanxi
—— —— 12.933 —— 14.300 13.533 40.766
60 Chen Yilu
Zhejiang
13.400 12.466 —— 14.566 —— —— 40.432
61 Chen Feng
Hubei
14.600 12.700 —— —— 12.900 —— 40.200
62 Xiang Xudong
Shanxi
14.400 12.233 —— 13.300 —— —— 39.933
63 Hu Runjie
Jiangxi
—— —— 13.666 13.100 12.900 —— 39.666
64 Li Yuhao
Hubei
—— 12.666 12.466 —— —— 12.900 38.032
65 Dai Zhixiong
Shaanxi
12.600 —— 12.800 —— —— 11.666 37.066
66 Yan Xiyao
Shaanxi
13.666 —— 7.366 13.433 —— —— 34.465
67 Long Mingzhe
Guangxi
—— 13.400 —— —— 13.400 4.066 30.866
68 Qu Ruiyang
Hunan
—— —— 14.266 14.733 —— —— 28.999
69 Zuo Bo
Shaanxi
14.533 —— —— —— —— 13.666 28.199
70 Huang Zenan
Guangdong
—— 13.033 —— —— 14.400 —— 27.433
71 Wu Jianfei
Beijing
12.800 —— 14.533 —— —— —— 27.333
72 Li Yule
Shaanxi
12.600 14.533 —— —— —— —— 27.133
73 Yang Tianle
Shaanxi
12.633 14.233 —— —— —— —— 26.866
74 Fu Qifei
Shaanxi
—— 13.266 —— —— 11.733 —— 24.999
75 Bai Qinhao
Shaanxi
—— 11.400 12.733 —— —— —— 24.133
76 Luo Zhixuan
Jiangxi
—— 12.033 —— —— —— 12.066 24.099
77 Weng Hao
Jiangsu
—— 15.400 —— —— —— —— 15.400
78 Liu Yang
Liaoning
—— —— 15.266 —— —— —— 15.266
79 Lu Chongcan
Guangxi
—— 14.600 —— —— —— —— 14.600
80 Wu Guanhua
Shaanxi
—— —— 14.533 —— —— —— 14.533
81 Yan Renpeng
Shandong
—— 14.466 —— —— —— —— 14.466
82 Fu Yu
Tianjin
—— 14.433 —— —— —— —— 14.433
83 Lin Chaopan
Fujian
—— —— —— —— —— 14.333 14.333
84 Zhang Yijia
Sichuan
—— —— —— 14.100 —— —— 14.100
85 Yao Jianshan
Shanxi
—— 14.033 —— —— —— —— 14.033
86 Zhan Xiangzhou
Shaanxi
—— —— —— 14.000 —— —— 14.000
87 Zhang Changhao
Henan
—— —— 13.900 —— —— —— 13.900
88 Mu Jilei
Shandong
13.566 —— —— —— —— —— 13.566
89 Wang Junwen
Yunnan
—— 13.533 —— —— —— —— 13.533
90 Deng Xiaofeng
Yunnan
13.333

——

—— —— —— —— 13.333
91 Shi Yimin
Fujian
—— —— —— 13.266 —— —— 13.266

Team Qualification Results

Rank Team FX PH SR VT PB HB Total
1 JIANGSU (Ma Yue, Shi Cong, Sun Wei, Weng Hao, Yin Dehang, You Hao) 52.498 58.633 56.666 56.166 58.932 56.066 338.961
2 HUNAN (Li Yi, Liu Yang, Qu Ruiyang, Tan Di, Yang Jiaxing, Zhang Boheng) 54.532 56.166 56.632 57.432 58.300 54.500 337.562
3 GUANGDONG (Du Yixin, He Qiqin, Ji Lianshen, Ta Yinga, Wu Xiaoming, Yao Jiahang) 54.632 54.733 55.832 55.965 58.332 55.532 335.026
4 GUANGXI (Hu Xuwei, Huang Mingqi, Lan Xingyu, Long Mingzhe, Luo Jianlin, Wei Kunyi) 52.399 54.966 54.332 57.166 55.999 54.665 329.527
5 BEIJING (Chen Cong, Ma Chaolong, Wu Jianfei, Xiang Bagenqiu, Xiao Ruoteng, Zhao Weikang) 53.200 53.866 52.965 56.199 55.466 55.633 327.329
6 SHANDONG (Ge Shihao, Su Weide, Wang Haoran, Wang Peng, Wei Guozheng, Xu Chengyu) 58.032 51.998 52.366 56.799 52.866 54.699 326.760
7 GUIZHOU (Chen Zhilong, Deng Shudi, Jin Huanzhang, Liu Rongbing, Long Zizheng, Wei Xiao) 55.465 52.432 52.232 56.733 53.831 54.598 325.291
8 ZHEJIANG (Cao Junsheng, Chen Yilu, Tian Hao, Yang Haonan, Yang Jinfang, Zeng Jiajun) 54.500 53.231 53.132 54.132 56.566 53.232 324.793
9 SICHUAN (Cheng Zai, Guo Qiulin, Li Hongyan, Zhang Junkun, Zheng Wendong, Zou Jingyuan) 51.064 51.066 52.865 55.599 56.165 51.364 318.123
10 JIANGXI (Fu Kaixin, Hu Runjie, Huang Baiji, Luo Zhixuan, Ruan Jiayong, Zhang Zhilong) 53.399 50.199 53.099 54.966 53.400 50.465 315.528
11 HUBEI (Bie Shaoqi, Chen Feng, Jin Siyu, Li Yuhao, Liu Ruhong) 56.666 37.466 36.666 40.299 35.199 40.600 246.596
12 SHAANXI (Bai Qinhao, Fu Qifei, Li Yule, Xie Chenyi, Yang Tianle, Zhan Xiangzhou) 25.233 53.432 25.666 14.000 26.033 13.533 157.897

September 26, 2021 in 2021 Chinese National Games, China, Men’s Gymnastics, Results.